Novi Sad

Novi Sad is the second largest city of Serbia, the capital of the autonomous province of Vojvodina and the administrative center of the South Bachka District. It is located in the southern part of the Pannonian Plain, on the border of the Bachka and Srem geographical regions, on the banks of the Danube river, facing the northern slopes of Fruska Gora mountain.

According to the 2011 census, the city has a population of 250,439, while the urban area of Novi Sad (with the adjacent urban settlements of Petrovaradin and Sremska Kamenica) has 277,522 inhabitants. The population of the administrative area of the city stands at 341,625 people.

Novi Sad was founded in 1694, when Serb merchants formed a colony across the Danube from the Petrovaradin Fortress, a Habsburg strategic military post. In the 18th and 19th centuries, it became an important trading and manufacturing center, as well as a center of Serbian Culture of that period, earning the nickname of the Serbian Athens. The city was heavily devastated in the 1848 Revolution, but it was subsequently restored. Today, along with the capital city of Belgrade, Novi Sad is the industrial and financial center of the Serbian economy; also, it was named one of the 2021 European Capital of Culture cities.

The name Novi Sad means “New Plant” (noun) in Serbian. Its Latin name, stemming from the establishment of city rights, is “Neoplanta”. The official names of Novi Sad used by the local administration are:

  • Serbian Cyrillic: Нови Сад
  • Hungarian: Újvidék
  • Slovak: Nový Sad
  • Rusin: Нови Сад (transliterated: Novi Sad)

In its wider meaning, the name Grad Novi Sad refers to the “City of Novi Sad”, which is one of the city-level administrative Units of Serbia. Novi Sad could also refer strictly to the urban part of the City of Novi Sad (including “Novi Sad proper”, and towns of Sremska Kamenica and Petrovaradin), as well as only to the historical core on the left Danube bank, i.e. “Novi Sad proper” (excluding Sremska Kamenica and Petrovaradin).

Reprezentativna palata izrađena je 1908. godine za Jožefa Menrata, trgovaca koji je u prizemlju zgrade držao veliku prodavnicu nameštaja. Građevinu je projektovao čuveni graditelj sinagoga Lipot Bauhorn.
Dvospratnu palatu karakteriše ulična fasada sa tri naglašena erkera. Malterska plastika u obliku maski, raznovrsnih frizova i ornamenata koncentrisana je iznad i između prozora.
Dvorišne fasade izgrađene su skromnije ali u dosledno zastupljenom stilu. U enterijeru je sačuvana originalna obrada zidnih površina sa gipsanim dekorativnim elementima i drvenarijom.


U proteklih sto godina u prizemlju su se nalazile prodavnice, a sprat se koristio kao stambeni prostor. Zgrada je samo u dvorištu i u prizemlju pretrpela izmene i to zbog radova koji su izvodili stanovnici.
Polovinom šezdesetih godina doneta je odluka da se palata sruši, ali su urbanisti ipak odustali od te ideje i napravili malo zakrivljenje na Bulevaru. Preko puta Menratove palate srušena je Katolička gimnazija da bi na tom mestu bila sagrađena Robna kuća „Bazar“.
Dijagonalno od zgrade bilo je nekoliko kuća, ali i Jermenska crkva koju je tadašnja vlast srušila kako bi proširili Bulevar. U to vreme, sagrađena je i Glavna pošta , a nestao je „đački korzo“. Menratova palata i danas važi za jednu od najreprezentativnijih zgrada sagrađenih u duhu mađarske secesije.

If you want to book the a transfer to Novi Sad please visit our booking page.